Thursday, March 3, 2011

                9FWali Kelas: Ibu Dedeh Karwati, S.Pd

Ketua Murid: Fuzi Yudhistira Sadewa

Wakil Ketua Murid: Memet Slamet

Sekretaris: Angghita Sarie Andhini

Bendahara: Nurmalasari Khaeriyah & Disya Tiara Putri

Keamanan: Yobbi Anggara Silva & Rizky Septiana Hajati

Kebersihan: Tia Agustiani

Kerohanian: Yeni Tri Desiyani

Olahraga: Aboy Cedes & Bimo Herivandhi

TPK: Lekka Audisy & Salma Nurul Mardhotillah

Alamat: Sebelah Green House dan tetangga 9G

Motto: Keep Our Clean and Don't Messy

0 comments :

Post a Comment